Вие сте тук

СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022

СПРАВКА за отразяване на постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения от обществените консултации по Проекта на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022