Вие сте тук

Становища и предложения по проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Становища и предложения по проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 15 януари 2020 г.