Вие сте тук

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея са приети с РМС № 730 от 5 декември 2019 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея са приети с РМС № 730 от 5 декември 2019 година

 

 

 

Приложение:

1. РМС

2. Програма

3. Пътна карта