Вие сте тук

Въпроси към Общността за отчетност и прозрачност в рамките на ICANN

Въпроси към Общността за отчетност и прозрачност в рамките на ICANN

      Преглед на дейността на Интернет корпорацията за присвояване на имена и адреси (ICANN) относно усъвършенстване на механизма на публичност, прозрачност и отчетност в обществен интерес, както и на всички социално –икономически партньори. Роля на Правителствения консултативен комитет ( GAC ) в обществен контекст. Аспекти на обществената политика относно техническата координация на системата за имена на домейни (DNS).
      Може да дадете своето мнение на адрес:
http://www.icann.org/en/news/public-comment/atrt2-02apr13-en.htm
     Основна цел е изготвяне на окончателните препоръки до 31.12.2013 г. от Екипа по въпросите на отчетността и прозрачността (ATRT 2), както и изготвяне на пътна карта и работна програма. За целта ATRT 2 са разработили въпросник, по който очакват широк кръг заинтересовани страни да дадат своите отговори.