Вие сте тук

11-та международна конференция „Онлайн безопасност за децата и младите хора“ - Варшава, Полша, 19-20 септември 2017

13.07.2017

11-та международна конференция „Онлайн безопасност за децата и младите хора“ ще се състои във Варшава, Полша, на 19-20 септември 2017 в рамките на европейската регионална инициатива на Международния съюз по далекосъобщения за изграждане на доверие и сигурност при използването на телекомуникациите/ИКТ, приета от Световната конференция за развитие на телекомуникациите (WTDC-14) в Дубай. Конференцията е организирана съвместно от Бюрото за развитие на телекомуникациите( BDT) на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и полските и германските центрове за безопасен интернет, които работят съвместно в рамките на Програмата за по-безопасен интернет на Европейската комисия. Те ще продължат да си сътрудничат в рамките на програмата  "Механизъм за свързване на Европа". Основният партньор на събитието е Фондация "Orange".

Това събитие е от голямо значение за представителите на образователния сектор, НПО, съдебните и правоприлагащите органи и доставчиците на интернет съдържание. Обръщайки се към широк спектър от въпроси, свързани с безопасността на децата и младежите в Интернет, конференцията има за цел да повиши осведомеността относно новите предизвикателства и възможности в борбата с онлайн заплахите, както и да популяризира най-добрите практики в различните сектори.

Събитието ще бъде безхартиено и ще се проведе на английски език.

Документите, свързани с него, включително проект на дневен ред и практическа информация за участниците, ще бъдат публикувани на уебсайта на ITU и на адреси:

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2017/COP/Keeping-Children-and-Young-People-Safe-Online.aspx 

http://www.saferinternet.pl/en/conferences-and-trainings/11th-international-conference/ 

Регистрация:

http://www.saferinternet.pl/en/11th-ic-form-2017