Вие сте тук

Отворена консултация на Международния съюз по далекосъобщения

Отворена консултация на Международния съюз по далекосъобщения
International Telecommunication Union

Тема: Международни обществени интернет политики за използване на новите телекомуникации/ИКТ за устойчиво развитие

1. Как ще влияят новите телекомуникации/ИКТ върху интернет, устойчивото развитие и цифровата икономика ?

2. Какви са възможностите и предизвикателствата за възприемането и растежа на новите телекомуникации/ИКТ и  интернет

3. Как могат правителствата и другите социално-икономически партньори да използват  новите телекомуникации/ИКТ?

4. Какви  са добрите практики за насърчаване на  уменията, институционалния капацитет, иновациите и инвестициите относно  новите телекомуникации/ИКТ?

Информация за консултацията се намира на :

https://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/consultation-oct2019.aspx