Вие сте тук

Кодекс

24.11.2021

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г., (*2) бр. 96 от 19.11.2021 г., (*3) бр. 98 от 23.11.2021 г.

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
24.11.2021

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г., (*2) бр. 96 от 19.11.2021 г., (*3) бр. 98 от 23.11.2021 г.

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
17.11.2021

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г. (*1) ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH) (Обн., ДВ, бр. 95 от 2021 г., в сила от 13.10.1990 г.)

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
11.10.2021

Приет с Резолюция MEPC.300(72) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 април 2008 г. В сила за Република България от 13 октомври 2019 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.

06.10.2021

(Приети с Резолюция MEPC.177(58) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 октомври 2008 г. В сила за Република България от 1 юли 2010 г.)
Обн. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

06.10.2021

(Приети с Резолюция MSC.437(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

06.10.2021

Приет с Резолюция MSC. 48(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4.06.1996 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила за Република България от 1.07.1998 г., (*1) изм. и доп., бр. 85 от 2.10.2020 г., (*2) изм., бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.

06.10.2021

Приети с Резолюция MSC.425(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15.06.2017 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

06.10.2021

Приети с Резолюция MSC.411(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25.11.2016 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

06.10.2021

Приет с Резолюция MSC.98(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86  т 6.10.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2002 г., (*1) изм. и доп., бр. 86 от 6.10.2020 г., (*2) бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.

04.10.2021

(Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сила за Република България от 6 април 1987 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г.

Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (КОДЕКС BCH)
29.09.2021

Приети с Резолюция MSC.414(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25.11.2016 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)

29.09.2021

Приети с Резолюция MSC.444(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24.05.2018 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)

Страници

Subscribe to Кодекс