ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Документи и процедури

Пакет документи, необходими за осъществяване на всички стъпки от процедурата по регистрация на участници в обмена през ЕСОЕД

Ръководство за инсталация и използване на комуникационния клиент;

Заявление за вписване на нов участник в списъка на участниците в единната среда за обмен на електронни документи  (145.5 KB), (250.81 KB);

Инсталационен пакет на Комуникационния клиент (9.13 MB)

Спецификация на интерфейс между информационните системи на участниците в обмена и комуникационния клиент;

Указания за осигуряване на сигурен достъп на участник в обмена чрез ЕСОЕД - ръководство за потребителя;

Официалeн сертификат на ЕСОЕД (1.15 KB)

За разработчици на АИС:

Схеми от спецификацията на интерфейса за комуникация между АИС и КК (административна информационна система; комуникационен клиент).
(6.46 KB) (653 Bytes)


За повече информация и допълнителни инструкции:

  • Оперативна съвместимост и информационна сигурност – Цветанка Кирилова, тел. 949 20 60, email: tskirilova@mtitc.government.bg;
  • PKI инфраструктура - Калин Калинов – тел. 949 24 21, email: kkalinov@mtitc.government.bg;
  • VPN свързаност - Калин Калинов – тел. 949 24 21, e-mail: kkalinov@mtitc.government.bg ;

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени