ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Документи и процедури

ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. 30.04.2014

ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. (291 KB)

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени