ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Цифрова България

Държавност, развитие , справедливост. Въвеждане на електронно правителство, дигитална България. Анализ и доклад за напредъка на изпълнение на дейностите по националната програма ”Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране и допълване

Голям размер

 

 

Анализ и доклад за напредъка в изпълнението на дейностите по Национална програма „Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране, допълване и основни тенденции в процеса на развитието й с хоризонт 2020 г. към декември 2013 г.

Национална програма "Цифрова България" 

Изпълнение на задачите по ЦПЕ на ниво ЕК и България към декември 2013 г.

България @ 2015 План за действие-актуализация към декември 2013 г. 

Ключови индикатори за изпълнение на ЦПЕ- таблица за измерване на напредъка

Основни резултати от изследването за използване на Информационно-комуникационните технологии от домакинствата, лицата и предприятията за 2013 г.

Анализ на напредъка в изпълнението на ЦПЕ към юни 2013 г. 

 

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени