ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Секретариат на съвета за електронно управление

Съвет за електронно управление

Председател

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика, държавна администрация и министър на вътрешните работи

Секретар

Валери Борисов – заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Членове

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика

Владислав Горанов, министър на финансите

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Петър Иванов, представител на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

Петко Карамочев, представител на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

Стамен Кочков, представител на Бизнес съвета към Съвета за електронно управление

 

Акт за създаване

Постановление № 268 на Министерския съвет от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (321.43 KB)

Постановление № 400 на Министерския съвет от 11 декември 2014 г. за изменение и допълнение  на Постановление № 268 от 2011 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет (113.35 KB)

Заповед за определяне на поименния състав на Съвета за електронно управление (333.75 KB)

Заповед за определяне на поименния състав, дейностите и организацията на Бизнес съвета за електронно управление (763.94 KB)

 

Заседания

Заседание от 28.01.2015 г.

Дневен ред

Материали

Протокол с решения на Съвета (287.94 KB)

Заседание от 01.04.2015 г.

Дневен ред (13.77 KB)

Материали (2.72 MB)

Протокол с решения на Съвета (641.12 KB)

Заседание  от 12.11.2015 г.

Дневен ред (13.34 KB)

Материали(9.2 MB)

Протокол с решения на Съвета (801.24 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени