Номер
8222
Дата на публикуване

Покана с предмет „Изготвяне на финансово-икономически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041386