Номер
8219
Дата на публикуване

Публична покана с предмет „Изготвяне на технически анализ за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София“, публикувана в РОП с ID: 9041381