Номер
8131
Дата на публикуване

Публична покана с предмет: „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в РОП на АОП с ID: 9040212

Покана (169.75 KB) Удостоверение за време

Приложения към поканата:

Приложение № 1 – Списък на автомобилите, ползвани от МТИТС  (65.5 KB) Удостоверение за време

Приложение № 2 – Техническа спецификация  (32 KB) Удостоверение за време

Приложение № 3 - Идентификация на участника – образец  (38 KB) Удостоверение за време

Приложение № 4 - Ценово предложение – образец  (31 KB) Удостоверение за време

Приложение № 5 – Проект на договор  (61 KB) Удостоверение за време

Протокол (2.18 MB) Удостоверение за време

Договор (4.42 MB) Удостоверение за време

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14

ID_9040212_D_22_2015.pdf (79.17 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.83 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.88 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.94 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.97 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (79.05 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (79.17 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.9 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.83 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (79.24 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.9 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (78.88 KB) Удостоверение за време

ID_9040212_D_22_2015.pdf (79.32 KB) Удостоверение за време

ID_9046124_D_59_2015.pdf (78.12 KB) Удостоверение за време