Номер
6255
Дата на публикуване

Публична покана с предмет „Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, публикувана в Портала на АОП под № 9013558

1. Покана (172.99 KB)

2. Приложение № 1 – Идентификация на участника  (48 KB)

3. Приложение № 2 – Ценова оферта (29 KB)

4. Приложение № 3 – Списък с автомобилите (89.88 KB)

5. Приложение № 4 – Проект на договор (63.5 KB)

6. Разяснение № 1 (88.75 KB)

Срокът на валидност на публичната покана е 04.04.2013 г.

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 по ЗОП:

ID_9013558_D_28_2013.pdf (110.83 KB) Удостоверение за време

ID_9013558_D_28_2013.pdf (80.35 KB) Удостоверение за време

ID_9013558_D_28_2013.pdf (80.42 KB) Удостоверение за време

ID_9013558_D_28_2013.pdf (80.21 KB) Удостоверение за време

Информация за приключен договор.docx (14.48 KB) Удостоверение за време