Номер
6223
Дата на публикуване

Публична покана с предмет: „Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията находящи се в: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11; гр. София, ул. „Гурко” № 5 и № 6; гр. София ул. ”Самуил” № 79; гр. Видин, ул. „Батенберг” № 8; гр. София, район Сердика, ул.202 и с. Долни Лозен", публикувана с уникален код 9013018 на Портала за обществени поръчки

1. Публична покана (172.51 KB)

2. Техническа спецификация (Приложение № 1)   (54 KB)

3. Идентификация на участника (Приложение № 2) (43 KB)

4. Ценова оферта (Приложение № 3)   (47 KB)

5. Декларация (Приложение № 4)  (37.5 KB)

 

Информация за приключен договор.docx (15.04 KB) Удостоверение за време