Номер
6043
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на логистиката във връзка с реализирането на дейности 2, поддейност 2.2, дейност 3, дейност 4 и дейност 5, поддейност 5.1 по проект „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служителите в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт”,

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на логистиката във връзка с реализирането на дейности 2, поддейност 2.2, дейност 3, дейност 4 и дейност 5, поддейност 5.1 по проект „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служителите в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт”

Обществената поръчка е публикувана под номер  00042-2012-0023 в Регистъра на обществени поръчки на АОП.

 

1. Решение (265.24 KB)

2. Обявление (1.01 MB)

3. Документация (3.47 MB) (548 KB)

4. Решение за промяна

5. Разяснение № 1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (104.84 KB)

6. Разяснение № 2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (72.62 KB)

7. Разяснение № 3 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (91.02 KB)

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2012_0023_D_22_2013.pdf (77.36 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0023_D_22_2013.pdf (77.85 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0023_D_22_2013.pdf (77.84 KB) Удостоверение за време

8. Информация за изпълнен договор (6.34 MB) Удостоверение за време