Номер
5688
Дата на публикуване

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул.  „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

 

1. Решение №РД-14-108/30.07.2012 г. (135.97 KB)

2. Обявление (457.3 KB)

3. Документация (1.02 MB)  (1.07 MB)

4. Приложение 3 - Инструкция (321.15 KB)

5. Решение №РД-14-112/13.08.2012 г. за промяна на Решение №РД-14-108/30.07.2012 г. (4.67 MB)

6. Документация с промените от Решение №РД-14-112/13.08.2012 г. (1 MB)

7. Разяснение № 1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (61.38 KB)

8. Разяснение № 2 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (330.26 KB)

9. Обявяване на дата, час и място за отваряне на ценови оферти (226.08 KB)

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (106.93 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (106.93 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (77.95 KB)Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (77.53 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (77.79 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (77.75 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (77.75 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (77.75 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0014_D_32_2013.pdf (78.25 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (93.14 KB) Удостоверение за време

Информация за освобождаване на внесена банкова гаранция (42.13 KB) Удостоверение за време