Номер
5672
Дата на публикуване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор"

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“,

Обособена позиция № 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

 

1. Решение (148.27 KB)

2. Обявление (593.28 KB)

3. Документация (2.7 MB) (684.5 KB)

4. Разяснение № 1 по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (51.25 KB)

Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП:

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (96.17 KB) Удостоверение за време
00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (105.98 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf(78.75 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (108.49 KB)Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.77 KB)Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.48 KB)Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.63 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (77.01 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (79.78 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.98 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (77.08 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.54 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.36 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (79.94 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.87 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (79.48 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.86 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (79.45 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.86 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.09 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.09 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.54 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.7 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.95 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.28 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (101.59 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.85 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.62 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.86 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (79.72 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.63 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (79.36 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.88 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.92 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.35 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_64_2012.pdf (76.82 KB) Удостоверение за време

00042_2012_0013_D_61_2012.pdf (78.06 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (178.11 KB) Удостоверение за време

Информация за изпълнението на договор Д-61/19.10.2012 г. (103.35 KB) Удостоверение за време

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение:

Info__osvobogdavane_garanciya_izpalnenie_D_61.pdf (181.59 KB) Удостоверение за време

Info__osvobogdavane_garanciya_izpalnenie_D_64.pdf (180.24 KB) Удостоверение за време