Покупка на малък кораб за специализирани измервания

Вид
Пазарна консултация
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка

Съвместно възлагане с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.