Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

Вид
Договаряне без предварително обявление
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка
Номер в РОП
00042-2019-0005