Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализиране на програмния код на системата за документооборот EVENTIS R7/2016 с всички подобрени функции, добавяне на нови модули, създаване на криптирани копия със защита и контрол на достъпа до резервните и 12 (дванадесет) месечна поддръжка на системата"

Вид
Договаряне без предварително обявление
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка
Номер в РОП
00042-2019-0007