Изготвяне на Техническо задание за изпълнение на „Реконструкция и модернизация на централната климатична инсталация в 18-етажната административна сграда на МТИТС, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11“

Вид
Пазарна консултация
Дата на създаване на електронната преписка