Открита процедура с предмет: „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“

Вид
Открита процедура
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

чл. 100, ал. 7, т.1 от ЗОП

Номер в РОП
00042-2019-0004