Обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране на строеж: „Реконструкция на административната сграда на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – ул. „Дякон Игнатий“ № 11“

Вид
Пазарна консултация
Дата на създаване на електронната преписка