Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“

Вид
Публично състезание
Статус
Прекратена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Номер в РОП
00042-2019-0006