Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на климатични системи“

Вид
Пазарна консултация
Статус
Отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка