Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект “Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6“ за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти"

Вид
Пазарна консултация
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка