Покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път

Вид
Пазарна консултация
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка

Споразумение за съвместно възлагане между МТИТС и ИАППД