Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни формати за популяризиране на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

Вид
Пазарна консултация
Дата на създаване на електронната преписка