Организиране на събития за нуждите на ОПТТИ 2014-2020

Вид
Публично състезание
Статус
Възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на създаване на електронната преписка
Краен срок за подаване на документи
Номер в РОП
00042-2019-0001