Обществена поръчка с предмет: „Абонамент за поддръжка на сървърната и мрежова инфраструктура на МТИТС, чрез доставка на сервизни пакети и софтуерни лицензи“

Вид
Пазарна консултация
Статус
Отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на създаване на електронната преписка