Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Контакти

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9
Справки: тел. 02/940 - 9771
Приемна: тел. 02/940 - 9640
Тел./Факс: 02/988 - 5094, 02/ 940-9364
Център за информация и административно обслужване на гражданите: тел. 02/940 - 9542, 02/940-9640
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
тел./факс:  02/940 - 9824
тел. 02/940 - 9301, 02/940 - 9534, 02/940 - 9620
Изпрати съобщение


Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Гореща линия: тел.: 0700 19 990
тел: 02/930 88 53
тел: 02/930 88 13
тел: 02/930 88 48
факс : 02/988 54 95
avto_a@rta.government.bg
http://www.rta.government.bg/

 

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
тел: 02/937 10 47
факс: 02/980 5337
caa@caa.bg
www.caa.bg

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
тел: 02/ 949 2254, 02/949 2368
факс: 02/ 981 8787
info@esmis.government.bg
http://www.esmis.government.bg/

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
тел: 02/ 940 94 28
факс : 02/987 6769
iaja@mtitc.government.bg
http://www.iaja.government.bg/

Изпълнителна агенция “Морска администрация”
тел: 02/930 09 10
факс: 02/930 09 20
bma@marad.bg
http://www.marad.bg/

Изпълнителна агенция “Поддържане и проучване на река Дунав”
тел: 082/823130
тел: 082/823132
факс : 082/ 823131
appd@appd-bg.org
http://www.appd-bg.org/

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed