Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Списък на дружествата, в които Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е мажоритарен собственик и списък на държавните предприятия

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СТАТУТ

Държавен дял (%)

ДРУЖЕСТВА

 

1

„Холдинг БДЖ” ЕАД

100%

2

Летище София ЕАД

100%

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

3

Летище Пловдив ЕАД

100%

4

Летище Горна Оряховица ЕАД

100%

5

Български морски квалификационен център ЕАД

100%

6

Пристанище Варна ЕАД

100%

7

Пристанище Бургас ЕАД

100%

8

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

100%

9

Пристанище Видин ЕООД

100%

10

Български пощи ЕАД

100%

11

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД

100%

12 Многопрофилна болница за активно лечение Варна

100%

13

Информационно обслужване АД 99.495%


ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

НК Железопътна инфраструктура

100%

2

ДП "Съобщително строителство и възстановяване"

100%

3

ДП - Транспортно строителство и възстановяване

100%

4

ДП - Ръководство на въздушно движение

100%

5 ДП "Пристанищна инфраструктура" 100%
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Изпълнение на ПМС 127/ 27.05.2013 г.

Изпълнение на ПМС 127/27.05.2013 г. от търговските дружества и държавните предприятия от системата на МТИТС

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed