Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Актуално в ИТ
cef.jpg
Отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“
  На 20 септември 2016 г. беше отворен третия конкурс за 2016 г.  за представяне на предложения за проекти в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Предложенията за проекти... ...
horizonont2020_bg.jpg
Пет проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 1 078 088 евро
Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2016 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни... ...
Bratislava.jpg
„Ден на кандидатите 2016” по програма „Информационни и комуникационни технологии” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”
На  26 и 27 септември  2016 г. в Братислава, Словакия, ще се проведе „Ден на кандидатите” по програма  ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Денят... ...
PR1_3416.JPG
Експерти от МТИТС представиха отворените конкурси и възможностите за участие по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“
На 22. 06. 2016 г. се проведе информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на който бяха представени  отворените конкурси, възможностите за... ...
CEF_picture.jpg
Отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“
На 12 май 2016 г. бяха отворени четири конкурса за представяне на предложения за проекти  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“, с краен срок за представяне на предложения –... ...
SEEDIG.jpg
Второто издание на SEEDIG 2016 с мото "Виждаме ли интернет управлението?" се състоя в Белград на 22 април 2016 г.
Експерти от МТИТС взеха участие в организацията на сесия 2 на форума Диалог за интернет управление в югоизточна Европа: "Преодоляване на цифровото разделение/я чрез ЮИЕ обмен в областта на...
dic.jpg
МТИТС участва в конкурса „Наградите на БАИТ“ с речник „е-термини на информационното общество“
В рамките на конкурса и във връзка с Международния ден за безопасен интернет за 2016 г., както и с инициативата eSkills for Jobs 2015-2016, МТИТС предостави чрез Българската асоциация за... ...
Logo_ITU__.jpg
Номиниран български проект в ежегодната инициатива за Информационното общество WSIS Prizes на Международния съюз по далекосъобщения
До 31 януари 2016 г. Международният съюз по далекосъобщения приемаше проекти за ежегодната си инициатива за Информационното общество WSIS Prizes. От подадените 400 предложения са номинирани 316... ...
CEF.jpg
Отворени конкурси в сектор "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа
На 3 март 2016 г. Европейската комисия одобри Работната програма за 2016 г. за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.   Първите три конкурса по Работната програма са... ...
Conf_IT.jpg
Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа , София
[07.04.2016]
Експерти на дирекция „Информационни технологии“ взеха  участие в Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, която  се проведе на 6 април 2016 г. в Интер Експо Център, София с...
EU.jpg
Европейският портал за данни провежда проучване за повторно използване на отворени данни
Повторното използване на отворените данни носи широк спектър от ползи, от подобряване дейността на публичните администрации и икономически растеж в частния сектор до подобряване на социалното... ...
SEEDIG.jpg
Регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG 2016 г.
[08.02.2016]
Регионалният форум по интернет управление SEEDIG ще се състои на 22 април 2016 г. в Белград.   За повече информация: http://www.seedig.net/ ...
logo_euro_dig.jpg
Европейски диалог по интернет управление (EuroDIG) 2016
[04.02.2016]
Ежегодният форум за интернет управление EuroDIG 2016 ще се състои на 9-10 юни в Брюксел.  Допълнителна информация за него ще намерите на:  http://www.eurodig.org/eurodig-2016/...
Smart_Cities_shutterstock_157118840.jpg
Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, 6 април 2016 г.
[07.01.2016]
  Експерти на дирекция „Информационни технологии“ ще вземат участие в Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, която ще се проведе на 6 април 2016 г. в Интер Експо Център, София с...

      1234567891011 Следваща Последна  
Информационни технологии
Актуално в ИТ
Политики
• Документи на Европейския съюз
• Информационно общество
• Политика в областта на широколентовия достъп
• Отворени данни
• Интернет управление
• Съвет на Европа
Програми на ЕО
• Хоризонт 2020
• Механизъм за свързване на Европа
• 7-ма рамкова програма
• Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
Обществени Консултации
Нормативни актове
• Закони
• Наредби
• Проекти
Платформа за ИКТ стандарти
Архив

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed