Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Държавни институции
Държавни институции
Президент Народно събрание Министерски съвет Конституционен съд Върховен административен съд Министерства *Министерство на труда и социалната политика *Министерство на икономиката...
Второстепенни разпоредители
Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"...
Неправителствени организации
Български неправителствени организации
*Агенция за регионално развитие на Северен централен район - Русе *Атлантическият клуб в България *Българска асоциация на агенциите за развитие и бизнес центрове (БАРДА) *Български хелзинкски...
Браншови организации
Браншови организации
* Национално сдружение на българските спедитори * Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) * ВТУ "Тодор...
Международни организации
Международни организации
Международни институции, свързани с транспорта /организации, програми, инициативи/ *INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM (ITF) Международен Транспортен Форум (МТФ) *INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM...
Държавни предприятия
Държавни предприятия
ДРУЖЕСТВА 1 „Холдинг БДЖ” ЕАД 2 Летище София ЕАД   3 Летище Пловдив ЕАД   4 Летище Горна Оряховица ЕАД   5 Български морски квалификационен...
Други
Други
*Цифровизация 2013 *Съвет на Европа *Световна търговска организация (WTO) *Българска телекомуникационна компания - ЕАД *Всемирен пощенски съюз (UPU) *Евро...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed