Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Съобщения
image_wholesale_roaming_EC.jpg
Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг
[21.06.2016]
На 15 юни 2016 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за...
Групата по политика на радиочестотния спектър към Европейската комисия (RSPG/EC) е обявила обществени консултации по проект на становище относно определяне на радиочестотен спектър за безжични системи от следващо поколение (5G)
[15.06.2016]
На 14 юни 2016 г. Групата по политика на радиочестотния спектър към Европейската комисия (RSPG/EC) е обявила обществени консултации по проект на становище относно аспекти, свързани с...
SaobRegInter.jpg
Европейската комисия одобри предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, поръчани онлайн
[02.06.2016]
На 25 май 2016 г. Европейската комисия одобри предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, поръчани онлайн....
Онлайн платформи
[11.04.2016]
Във връзка с разглеждането на въпросите от стратегията за Цифровия единен пазар, свързани с осигуряването на подходяща регулаторна среда за платформите и посредниците и по-специално ролята на онлайн...
Bg_v_EC.jpg
Годишна програма за 2016 г. за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, приета с Решение на Министерски съвет № 57 от 28 януари 2016 г.
[19.02.2016]
ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ В областта на електронните съобщения и приобщаващия единен цифров пазар вниманието ще бъде фокусирано върху пакета от инициативи, в контекста на...
european_commission1.jpg
Предложение за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz
[09.02.2016]
Европейската комисия (ЕК) представи предложение за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz в Съюза. Хармонизираните радиочестотни ленти за...
saob_.jpg
Oбществена консултация, относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване
[21.07.2015]
Справка за отразяване на становищата от проведена обществена консултация относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (204.74 KB) Обществената консултация се провежда...
Електронни съобщения
Политики, стратегии, правила
Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 734 от 2 септември 2016 г. (145 KB) Решение на...
Документи на ЕС и международни организации
ФИНАЛНИ АКТОВЕ ОТ СВЕТОВНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИОСЪОБЩЕНИЯ (WRC-2015) СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА...
188x133.jpg
Стартиране на обществени консултации по две от ключовите теми за сектора на електронните съобщения във връзка с работата по актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения
[30.06.2014]
С цел актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения и в контекста на текущите международни и европейски дискусии относно осигуряването на оптимални условия за развитието на...
188x133.jpg
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
[07.10.2014]
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 06.11.2014 Г. в Министерството на транспорта,...
Пощенски услуги
Политики, стратегии, правила
Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г. (318.41 KB) Решение № 73 от 3 февруари 2015 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република...
Документи на ЕС и международни организации
Съобщение на Комисията. Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки. Повишаване на доверието в услугите по доставка и насърчаване на продажбите онлайн Споразумение...
Нормативни актове
Закони
  Закон на електронните съобщения Закон за радиото и телевизията Закон за пощенските услуги (454.25 KB) Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер...

      1234567891011 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed