Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Транспорт
theme_cef.png
Обществено обсъждане на нова схема за финансиране на услугите за товарен превоз на ниво Европейски съюз
[17.02.2014]
В периода 2003 – 2013 г. Европейската комисия използва програмата „Марко Поло” като инструмент за подобряване на екологичните показатели на товарните транспортни услуги на равнище...
Политики
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
[17.10.2016]
На 14 октомври 2016 г. в сградата на Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите в гр. Атина, Гърция се проведе експертна среща за обмяна на опит в изграждането и изпълнението на...
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
[29.09.2016]
В периода 27-29 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия се проведоха заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и...
P60818_175827.jpg
[19.08.2016]
Среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”
  В периода 18.08.2016 – 19.08.2016 г. в гр. Бургас се проведе първата среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през... ...
Заседания на форумите към коридори „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско - Дунавски“ от основната трансевропейска транспортна мрежа и форум за морски магистрали
[17.03.2016]
В периода 14.03.2016 г. – 16.03.2016 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведоха заседания на форумите към коридор „Ориент/ Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско – Дунавски“ от основната трансевропейска...
Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
[11.03.2016]
Отчетът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2015 г. е изготвен в изпълнение на чл. 10 и чл.12 от Закона...
Първо заседание на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“
[10.03.2016]
В периода 08 – 09 март 2016 г. в сградата на Министерство на националното развитие на Република Унгария се проведе среща на Работната група за транс-граничните железопътни преходи към Форума на...
1_flag_yellow_low.jpg
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
[08.01.2016]
Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за...
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
[28.02.2014]
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. (842...
Oтчет за изпълнение на целите за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
[28.02.2014]
Oтчет за изпълнение на целите за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (781...
Нови Регламенти относно насоките за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и относно създаването на Механизъм за свързване на Европа
[10.01.2014]
На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1315/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА ОТНОСНО НАСОКИТЕ НА СЪЮЗА...
Основни събития в дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 100 дни на Правителството
[01.10.2013]
ТРАНСПОРТ *На 07.08.2013 г. е подписан ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ВЪРХУ ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ НИКОПОЛ, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе,...
Oтчет за изпълнение на целите за 2012 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
[25.02.2013]
Oтчет за изпълнение на целите за 2012 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (717.5...
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
[25.02.2013]
Цели на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г. (753.5...

      1234567891011 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed