Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
За граждани
_Logoleftcorner1.GIF
Център за информация и административно обслужване на гражданите (фронт офис)
Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията тел. 02/9409 640, 02/9409 542 Адрес  - ул."Дякон Игнатий" № 9 (вход за граждани от ул."Гурко" ) Фронт-офисът работи непрекъснато...
Регистър на административните структури
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт. Законът регламентира създаването на Регистър на административните структури...
Административно обслужване
Образец на Протокол за устно заявяване на административна услуга
Исканията, внесени устно се отразяват в Протокол съгласно образец (18.58 KB) П Р О Т О К О Л Днес, ..........................,...
Харта на клиента
ЦЕЛ НА ХАРТАТА Водени от желание за предоставяне на възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от предлаганите услуги, служителите на Министерството на транспорта,...
Анкетна карта
На Вашето внимание предоставяме анкетна карта за проучване мнението Ви относно административното обслужване, която можете да изпратите на Изпрати съобщение . Анкетната карта е на разположение и в...
Информация относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги
ТОЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията СТРУКТУРА https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=124 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС...
Достъп до информация

      12 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed