Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННО ПРОИЗШЕСТВИЕ С ВЕРТОЛЕТ КА-32 В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 29.09.2006
Голям размер
 

Във връзка с реализираното на 28.08.2006 г. авиационно произшествие с вертолет Ка-32, рег. № LZ-MOZ в района на гр. Гьомбе, Република Турция, представители на комисията за разследване на авиационното произшествие, назначена от министъра на транспорта на Република България, посетиха мястото на авиационното произшествие – язовир „Чайбогази”, гр. Гьомбе.

Бе извършен съвместен оглед на мястото на авиационното произшествие, условията на изпълнение на полета, вертолета, двигателите, отломките, повредите по вертолета и следите по терена с представители на гражданската въздухоплавателна администрация на Република Турция, които оказаха пълно съдействие на комисията за разследване.

Комисията вече разполага с бордния регистратор на полетните параметри на вертолета („черната кутия”) и с речевия регистратор на радиоразговорите. Предстои дешифриране и анализ на полетните и техническите параметри в специализирана лаборатория на Междудържавния авиационен комитет (МАК), Русия.

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed