Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия 12.02.2007
Голям размер

 

На 1 февруари 2007 г. в Брюксел се проведе заседание на Комитета по авиационна безопасност (Комитет 3922) на Европейската Комисия, в който взе участие и представител на Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС).

Тематиката на заседанието бе посветена на докладването на авиационни събития, обмена и интегрирането на информация от националните бази данни за авиационни събития по програма ECCAIRS.

Това е първото участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност след приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз.

Съгласно изискванията на Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия, СЗРАС е контактна точка за Република България по програма ECCAIRS и в това си качество представител на СЗРАС участва за първи път в обсъждането на два проекта за Регламенти на Европейския съюз, касаещи разпространяването на информация от системата за докладване на авиационни събития ECCAIRS до заинтересованите страни и проект за интегриране на данните от всички национални контактни точки по програма ECCAIRS в единна европейска база данни за целите на авиационната безопасност.

Предвид скорошното приемане на Регламента за достъп на заинтересовани страни до информацията, събирана по програма ECCAIRS в съответствие с Директива 2003/42 на ЕС и Наредба №13 за разследване на авиационни произшествия, СЗРАС ще разработи процедури за достъп до такава информация и те ще бъдат официално публикувани на страницата на Специализираното звено за разследване на авиационни събития на сайта на Министерство на транспорта: http://www.mt.government.bg/

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed