Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2006
Окончателни доклади от проведени от СЗРАС разследвания на авиационни събития, реализирани през 2006 г.

 

 

 
KA-32

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от
разследване на авиационно събитие с вертолет Ка-32, рег номер LZ-MOZ,собственост на авиационнен оператор "Скорпион Еър" ЕООД, реализирано на 28.08.2006 г. в района на Гьомбе, Република Турция.
(541.38 KB)

На 28.08.2006 г. в 14:00 h до град Гьомбе в района на Каш, Република Турция, вертолет Ка -32, рег. № LZ – MOZ, по време на полет за гасене на пожар, загребва вода от язовир „Чайбогази". След загребването на водата вертолетът губи мощност и пада в язовира, след което потъва. Екипажът напуска вертолета и доплува до брега, където му е оказана медицинска помощ.

 
P-2002JF

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент със самолет Р2002-JF, рег. № LZ-DBC, собственост на Авиационен оператор „РАТАН”ООД, реализирано на 05.08.2006 г. на летателна площадка „Долна баня”.

(397.52 KB)

Командирът на въздухоплавателно средство (КВС) P2002-JF , рег. № LZ–DBC, в 09 :25 h на 05.08.2005 г. започва засилване на самолета за излитане и изпълнение на тренировъчен полет по кръга на летателна площадка „Долна баня”. Началото на засилването започва от грундовата част на ПИК 27, на 36 m от източния праг на асфалтобетоновата писта за излитане и кацане. След повдигане на носовото колело и отделянето от пистата, самолетът от височина 2-3 m се отклонява наляво от курса за излитане и напуска пределите на ПИК. В курс 230° губи височина като опира на грунда с двете колела на основния колесник. След повторно отделяне от земята самолета се срива на ляво крило, след което се установява в курс 160º.

 

 

 

MD-82

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно събитие със самолет MD-82, рег. № LZ-LDC, експлоатиран от авиационен оператор „Българиан Еър Чартър" ЕООД, реализирано на 28.05.2006 г. при изпълнение на международен чартърен полет BUC 7105 Варна - Дрезден.  

(267.35 KB)

Самолет MD-82, рег. № LZ – LDC, излита за чартърен полет Варна – Дрезден в 12:04 h UTC на 28.05.2006 г. с 16 пътника на борда. След излитането и набирането на височина на полетно ниво 300, непосредствено преди напускане на въздушното пространство на Румъния, екипажът констатира разхерметизация кабината. Автоматично се пускат кислородните маски в пътническата кабина. Извършено е бързо снижение до полетно ниво 90 и самолетът се връща и каца на летище Варна. Няма последствия за пътниците, екипажа и самолета.

 
AN-2

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно събитие със самолет Ан-2, рег. № LZ-1217, експлоатиран от авиационен оператор „БАСК ЕР" АД, реализирано на 18.04.2006 г. при изпълнение на работен полет за извършване на авиохимически работи. 

(748.04 KB)

Самолет Ан-2, рег. № LZ-1217, изпълнява полет за извършване на АХР от летателна площадка до с. Ветрино. При изпълнение на работен заход за пръскане с хербициди на 4 km североизточно от площадката за излитане и кацане, командирът на екипажа на въздухоплавателното средство (КВС) констатира повишаване на вибрациите на двигателя, при което преустановява АХР и изпълнява кръг на безопасна височина с цел проверка на работните параметри на двигателя. КВС установява, че честотата на въртене на двигателя не може да се повиши над 1600 min-1. Отчитайки отдалечението от площадката за излитане и кацане и препятствията от всички посоки (далекопроводи за високо напрежение) КВС взема решение за кацане в района в който се намира. Екипажът изпълнява три захода, избира подходяща площадка от въздуха и каца.

 
Cessna 150

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

от разследване на авиационно събитие със самолет Cessna 150L, рег. № LZ –ASF, експлоатиран от авиационен оператор „ЕЪР СКОРПИО” ЕООД, реализирано на 17.04.2006 г. при изпълнение на учебно-тренировъчен полет на летище Горна Оряховица.

(286.59 KB)

Самолет CESSNA 150L, рег. № LZ – ASF, излита за изпълнение на учебно тренировъчни полети по кръга от летище Горна Оряховица в 15:10 местно време. При изпълнение на последния /5-ти/ полет по кръга на правата преди третия завой самопроизволно спира двигателя на самолета. След неуспешен опит за пускане на двигателя във въздуха решението на командира на въздухоплавателното средство (КВС) е да се изпълни кацане на избрана от въздуха площадка, за което докладва на РП-Кула на ЛЦ ОВД Горна Оряховица. Кацането на избраната от въздуха площадка, нива в района на третия завой на два километра от пистата на летище Горна Оряховица, е без последствия за КВС и самолета.

 

 

 

AN-2

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване  на авиационно събитие със самолет Ан-2, рег. № LZ–1178, реализирано на 11.04.2006 г.

  (460.84 KB)

Самолетът излита от временната летателна площадка и се насочва за обработка на селскостопански блок, намиращ се зад възвишение по отношение на мястото на временната летателна площадка.
След приключване на пръскането на първия участък, при изпълнението на завой наляво на пределно малка височина самолетът се сблъсква със земята в компасен курс 3100.
В следствие на удара настъпва разрушаване на конструкцията, самолетът се завърта около лявото полукрило на 1800 по отношение на посоката на полета, настъпва разлив на гориво-смазочни материали и избухва пожар, който унищожава предната част от тялото на самолета. Командирът и лицето, стоящо между двете пилотски кресла получават наранявания със смъртен изход, а детето, заемащо дясна пилотска седалка е получило сериозни наранявания и е хоспитализирано.

 

 

 

Авиатика 890

ОКОНЧАТАЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно събитие със самолет „Авиатика-890 СХ", рег. № LZ-AVB, собственост на фирма „МОРЕНА-ЧАР" ООД гр. Стара Загора, възникнало на 11.04.2006 г. при изпълнение на полет за авиохимическа работа (АХР).

(351.91 KB

На 11.04.2006 г. пилотът на едноместен самолет „АВИАТИКА 890СХ" с рег. № LZ-АVB изпълнява пореден полет за АХР. След зареждане на резервоара за химикали на самолета с хербициди, излита от бивша селскостопанска летателна площадка в землището на с. Пет могили, прелита над селото в югозападен курс за обработка на нива, намираща се западно от селото на разстояние около 500 m. Височината на полета е 15...20 m. Непосредствено в южния край на селото на 40...50 m преди перпендикулярно разположено високо напрежение с височина на стълбовете 15 m самолетът енергично завива на 1800 в режим на стръмно снижение и с десен наклон се удря в земята. Вследствие на удара планерът на самолета се разрушава, летецът е тежко ранен и умира преди пристигане на линейка от бърза помощ.

 

 

 

Забележка: През изтеклата 2006 г. бе реализирано още едно авиационно произшествие на територията на чужда държава, разследванeтo на което, съгласно международната нормативна уредба, се провежда от съответните национални власти.

Към момента в СЗРАС не е получено копие на окончателния доклад от разследванeто му.

 
 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed