Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ 05.08.2009
Голям размер

 

 
 

Директорът на дирекция „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" Атанас Костов и държавен инспектор Явор Петров от същата дирекция получиха сертификати на Европейската конференция за гражданска авиация (ЕСАС) за участие в обучение на тема: „Подводно издирване на останки на въздухоплавателни средства", който се състоя в Дубровник, Република Хърватска.

Обучението се проведе по инициативата и под егидата на ECAC, с активното участие и подкрепа на Министерство на морето, транспорта и инфраструктурата на Република Хърватска, Борда за разследване на авиационни произшествия на Република Хърватска, Френското бюро за разследвания и анализи на авиационната безопасност (BEA) и Борда за разследване на авиационни произшествия на Великобритания (AAIB).

Основна цел на обучението бе запознаването на участниците с особеностите при издирване на останки на ВС, претърпели авиационно произшествие и намирането на полетните записващи устройства (т.нар. „черни кутии") и осъществяване на практическо учение във водите на Адриатическо море.

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed