Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на авиационни събития
Голям размер
Актуално

 

 

 

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2013 г. (1.34 MB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2011 г. (6.05 MB)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ ЗА 2009 Г. (1.43 MB)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНОНИМНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ ЗА 2009 Г. (260.48 KB)

Информационнен бюлетин за авиационните събития и безопасността на полетите, обхващащ периода Януари - Юни 2009 г. (546.82 KB)

ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ ЗА 2008 Г. (1.67 MB)

Информационнен бюлетин за авиационните събития и безопасността на полетите, обхващащ периода Януари - Юни 2008 г. (512.35 KB)

На 01.08.2008 г., въз основа Постановление № 185/28.07.2008 г. на МС, в Министерстово на транспорта бе създадена Дирекция "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт", обединяваща функциите, задълженията, отговорностите и правата на специализираните звена за разследване на събития в съответните отрасли на транспортната система.

ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ ЗА 2007 Г. (21-03-2008 г.)

НА ГОДИШНАТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ISASI СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА БЕ ПРЕДСТАВЕНО ОФИЦИАЛНО КАТО НОВ ЧЛЕН (2007-09-12)

България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия (2007-04-27)

ГОДИШЕН АНАЛИЗ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ И АВИАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2006 г. (2007-04-04)

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия (2007-02-12)

Участие на представител на Специализираното звено за разследване на авиационни събития (СЗРАС) в 9-та среща на Управляващия Комитет на Европейския координационен център на системите за докладване на авиационни събития (ECCAIRS) (2006-11-10)

Първоначална информация за сблъсък във въздуха между Boeing 737-800 и Embraer Legacy 600 (2006-10-17)

Произшествието с Boeing 737-300 на Helios: резултати и изводи (2006-10-17)
РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННО ПРОИЗШЕСТВИЕ С ВЕРТОЛЕТ КА-32 В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ (2006-09-29)

 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Дейност
Актуално
Важно и полезно
Авиационни събития
Информационни бюлетини и анализи
Окончателни доклади
Архив
Нормативни документи
Анонимно докладване на авиационно събитие
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed