Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на авиационни събития
Голям размер
Окончателни доклади

 

 

Окончателни доклади на СЗРАС от приключили разследвания на авиационни събития през 2016 година

Окончателен  доклад от разследване на сериозен инцидент, реализиран на 02.04.2016 г. със самолет Mooney M20R (2.61 MB)

На 02.04.2016 самолет Mooney M20R, регистрационни знаци LZ-SPY, пилотиран от пилот-собственик изпълнява тренировъчни полети, кацане с незабавно излитане (touch and go). При второто кацане витлото на ВС се съприкосновява с пистата за излитане и кацане, като оставя следа с обща дължина около 11 m. Трите лопати на витлото са огънати по периферията. Пилотът не прекратява излитането, изпълнява полет в зона и каца нормално.

Aвиационно произшествие, реализирано на 21.05.2015 г. със самолет Rally 105, регистрационни знаци LZ-GVG, при изпълнение на полет от пилота собственик в района на летателна площадка „Лесново“, област София (2.37 MB)

На 21.05.2015 г., самолет Rally 105 с регистрационни знаци LZ-GVG, собственност на български гражданин, изпълнява развлекателен полет от летателна площадка «Лесново», област София, до летателна площадка «Долна Баня», област София. Самолетът се пилотира от пилот собственик. На борда на самолета няма други членове на екипаж и пътници. Непосредствено след излитане ВС прави опит да се завърне обратно на летателната площадка при което се сбъсква с земната повърхност преди прага на ПИК 28. При съприкосновението със земната повърхност самолетът е напълно разрушен, а пилотът собственик почива от получените рани без да дойде в съзнание.

Авиационно произшествие, реализирано на 25.07.2015 г. с вертолет Robinson R-44 Raven I, регистрационни знаци LZ-RLH, експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд Варна” ООД, при кацане в района на пристанище Царево (4.19 MB)

На 25.07.2015 г. около 13:10 h вертолет Robinson R-44 Raven 1, рег. знаци LZ-RLH, излита от летателна площадка Калиманци по маршрут към град Царево. На борда на вертолета се намират пилот и двама пътници. При изпълнение на подход за кацане на избрана от въздуха летателна площадка до пристанището на град Царево, пилотът прави  маньовър за избягване на внезапно появило се препятствие, при което вертолетът пада в морето недалеч от брега. ВС потъва на дълбочина 3...4 m. Пилотът  и двамата пътници напускат вертолета без наранявания.

Сериозен инцидент, реализиран на 11.02.2015 г. със самолет F2000, регистрационни знаци LZ-OOI, при излитане от летище София (2.07 MB)

На 11.02.2015 г. самолет FALCON 2000, регистрационни знаци LZ–ООІ,  експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд 28“, излита от ПИК 09 на летище София за изпълнение на полет BGF 004 по маршрут SOF-BRU. След излитането не се прибира лява основна стойка на колесника. Екипажът изпълнява съответната контролна карта и пуска колесника, след което взема решение за изразходване на част от горивото и кацане на летище София. Направени са два подхода за визуална проверка от земята на положението на колесника и е извършено нормално кацане. Няма последствия за пътниците, екипажа и самолета.

Вертолет R22 BETA, без регистрационни знаци, експлоатиран от собственик, в землището на село Узунджово, област Хасково (3.64 MB)

На 02.08.2015 г. към 11 h в землището на село Узунджово, област Хасково, при опит да излети от нерегламентирана временна летателна площадка се разбива вертолет R22 BETA, без регистрационни знаци. На борда на вертолета се намират две лица без правоспособност да пилотират вертолета, едното от тях, седящо на лява седалка, е пилотирало вертолета. Лицата не са получили нараняване но вертолета е разрушен.

Самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBV (4.29 MB)

На 27.07.2015 самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBV, експлоатиран от авиационен учебен център „Ратан“ ООД, излита от ПИК 27 на летателна площадка Долна Баня за изпълнение на тренировъчен полет. След излитането, между 1 и 2 завой, инструкторът симулира отказ на двигател, при избор на площадка за принудително кацане и имитация на кацане, самолетът се приземява в неокосена ливада със значителни повреди. Инструкторът и обучаемият пилот напускат самолета, без да са получили наранявания.

 

Забележка: Окончателни доклади от предходни години може да намерите в раздел "Архив" на страницата на Специализирано звено за разследване на авиационни събития, Министерство на транспорта.

 Коментари (0)

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Дейност
Актуално
Важно и полезно
Авиационни събития
Информационни бюлетини и анализи
Окончателни доклади
Архив
Нормативни документи
Анонимно докладване на авиационно събитие
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed