Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2010 10.03.2011

 

 
Ан-2

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 15.03.2010 г. със самолет Ан-2, рег. № LZ–1221, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна Еър” ЕООД, реализиран при прелитане в района на село Бракница, община Попово


 (3.04 MB)

На 15.03.2010 г. самолет Ан-2, рег. № LZ-1221, собственост на авиационен оператор „Фортуна Еър” ЕООД, излита от летище Горна Оряховица по маршрут Горна Оряховица – Шумен – село Бата (община Поморие) в 09:15 h. Петнадесет минути след излитането двигателят на самолета губи мощност и командирът на въздухоплавателното средство решава да кацне принудително в района на село Бракница, община Попово. Кацането се извършва на избрана от въздуха площадка, обработвана нива на около 2 km в посока юг-югозапад от селото. Няма последствия за екипажа и самолета.

 
Z-37A

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 17.04.2010 г. със самолет Z-37A, рег. № LZ–3101, експлоатиран от авиационен оператор „Симек Еър” ЕООД.


(13.28 MB)

На 17.04.2010 г. самолет Z-37A, рег. № LZ-3101, експлоатиран от авиационен оператор „Симек Еър” изпълнява първи полет за деня за авиационно-химическа работа. При изпълнение на пръскане на работна височина самолетът закача и скъсва електрически проводник за високо напрежение, при което ВС получава повреди. КВС прекратява полета за АХР и се отправя за кацане на летателна площадка „Баховица”, община Ловеч. КВС приземява ВС на грундовата писта на летателната площадка, но поради проблеми с управлението на самолета, възникнали като резултат от удара на електрическия проводник, ВС се разрушава. КВС не е получил наранявания. 

 
Ка-26

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 28.05.2010 г. с вертолет Ка-26, рег. № YR-RAL, експлоатиран от авиационен оператор „S. C. Regional Air Services S. R. L.”, Румъния, собственост на авиационен оператор „Фортуна Еър” ЕООД, България, реализирано в района на село Боровец, община Кочериново, област Кюстендил


(13.15 MB)


На 28.05.2010 г. вертолет Ка-26, рег. № YR-RAL, регистриран от авиационен оператор “S. C. Regional Air Services S. R. L.”, Република Румъния, изпълнява полет за облитане на район за извършване на авиохимически работи, пръскане на черешова градина, в землището на село Боровец, област Кюстендил. Екипажът на вертолета е едночленен – командир на ВС, български гражданин.  При изпълнение на полета вертолетът губи височина и се сблъсква с терена на края на черешова градина на 1,5 km северозападно от село Боровец.  Вертолетът е разрушен. При разрушаването на вертолета пилотът е получил леки наранявания.

 
Cessna 172N

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 02.08.2010 г. със самолет Cessna 172N, рег. № LZ-FTD, експлоатиран от организация за летателно обучение „Български въздухоплавателен център” ООД, България, реализиран в района на летище Пловдив.

(4.32 MB)


На 02.08.2010 г. ЕВС на самолет Cessna 172, рег. № LZ-FTD, изпълнява учебен полет по маршрут Ихтиман-Пловдив с последващо изпълнение на кацане с простартиране (touch-and-go) на летище Пловдив. При изпълнение на поредното кацане с простартиране ЕВС забелязва неустойчива работа на двигателя и КВС взема решение за прекратяване на задачата и завръщане на базово лещите Ихтиман. На височина около 3000 ft., по налягане на летище Пловдив, настъпва падане на честотата на въртене на двигателя и КВС взема решение за принудително кацане на летище Пловдив, за което уведомява РВД. Кацането е без последствия за екипажа и ВС.

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент реализиран при неочаквано напускане на ПН 350 на ЕВС по полет TVQ772 срещу ВС на ПН 340 по полет THY1019 на 22.08.2010 г. със самолети А-320 с регистрационни знаци YL-LCE на авиационен оператор „SmartLynx” и А 320 с регистрационни знаци TC-JPA, собственост на авиационен оператор Turkish Airlines ” 


 (207.18 KB)


На 22.08.2010 г., в 20:39 h ВС тип А320 с регистрационни знаци YL-LCE на авиационен оператор „SmartLynx” неочаквано напуска полетно ниво (ПН) 350, като снижава с голяма вертикална скорост, поради спукване на предно стъкло. Снижението е срещу ВС А320 с регистрационни знаци TC-JPA на авиационен оператор THY – Turk Hava Yollari, летящ  на ПН 340 и създава ситуация, при която се нарушава нормата за сепарация. Радарният ръководител полети (РРП) дава незабавни указания и на двата ЕВС за незабавен завои на ляво с отклонение от 20˚ от следвания от тях курс. ЕВС на А320 с регистрационни знаци TC-JPA предприема снижение до ПН 320, за което докладва по-късно на РРП с информация, че е изпълнявал RA на TCAS. След разрешаването на конфликта ЕВС с регистрационни знаци YL-LCE иска разрешение за снижение до ПН 200 и векториране за кацане до най близкото летище – летище Бургас.  ВС каца на летище Бургас в 21:06 h.. Няма последствия за пътниците, екипажа и ВС.

 
Zenair CH 701 SP

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 19.09.2010 г. със самолет Zenair CH 701 SP, рег. № LZ-IDT, собственост на „Симеонов и Дерменджиев” ООД,  реализирано при кацане на летателна площадка Ихтиман.


(7.8 MB)

На 19.09.2010 г. самолет Zenair CH 701 SP изпълнява полет по маршрут летателна площадка „Бохот” – летателна площадка Долна Баня. На борда на ВС се намират командир на ВС и пътник. Поради недостатъчно количество гориво на борда КВС решава да извърши кацане на летателна площадка Ихтиман. При изпълнение на заход за кацане към ПИК 13 на летателна площадка „Ихтиман”, двигателят спира.  КВС изпълнява аварийно кацане на нива, на около 2 km преди прага на ПИК 13. При кацането самолетът получава значителни повреди. КВС и пътника не са получили наранявания.

 
M18 Dromader

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, възникнало на 27.09.2010 г. със самолет РА-44, рег. № LZ-FTO, експлоатиран от организация за летателно обучение „Български въздухоплавателен център” ООД,  реализирано при кацане на летателна площадка Ихтиман.

(7.8 MB)

На 27.09.2010г. на летателна площадка Ихтиман,към 16:40 h местно време, при кацане самолет Р-44, рег. № LZ-FTО, експлоатиран от АО „БВЦ”, чупи лява основна стойка. Кацането е извършено с недолитане, като лявата стойка опира преди прага на ПИК 31. При изтъркалването самолетът се плъзга по ляво крило и излиза от лявата страна на ПИК на 410 метра от прага. Няма последствия за пътниците и екипажа. ВС е получило значителни повреди.

 
Airbus А320-214

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 10.12.2010 г. със самолет Airbus А320-214, регистрационни знаци LZ-FBE, експлоатиран от авиационен оператор „България Ер” АД,  реализиран при набор на височина след излитане от летище София. 

(10.75 MB)

На 10.12.2010 г. самолет Airbus 320 с регистрационни знаци LZ-FBE извършва полет за превоз на пътници по редовна международна линия София – Москва. На борда на самолета са 7 членен  екипаж и 29 пътници. Около 3 min след излитането от летище София, на височина 3000 m настъпва почти внезапно разрушаване на капаците на вентилатора на двигател № 2. Вследствие на получените от разрушаването повреди изтича масло от двигател № 2. Екипажът спира двигател № 2, информира АТС, иска незабавно връщане  и изпълнява кацане на летище София с един работещ двигател. Пътниците и екипажа не са получили наранявания. 

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed