Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2012

 

  

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 25.09.2012 г. със самолет Cessna 172 M, регистрационни знаци LZ-GVP, експлоатиран от АО „Фортуна Еър” ЕООД, при излитане от летателна площадка Долна баня, област София

   Окончателен доклад (2.34 MB)  

На 25.09.2012 в 09:46 h, местно време, самолет Cessna 172 M, рег. знаци LZGVP, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна Еър” EООД, излита от писта 09 на летателна площадка Долна баня с двама пилоти и един пътник на борда. Излитането е прекратено и самолетът напуска границите на летателното поле, като търпи тежки повреди. Екипажът и пътника са невредими.

  

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 27.06.2012 г. със самолет Cessna 177B, регистрационни знаци LZ-KTC, собственост на частно лице, при кацане на летище Пловдив.

  Окончателен доклад (739.4 KB)  

На 27.06.2012 г. самолет Cessna 177B, рег. знаци LZ-KTC, се базира на летателна площадка Стряма, до гр. Баня, община Карлово. Самолетът е с изтекъл срок на валидност на последното базово техническо обслужване и пилотът-собственик на ВС получава от ГД „ГВА” разрешение за полет № 122251YA (Permit to Fly) за прелитане до Смедеревска паланка, Република Сърбия, където да бъде извършено необходимото техническо обслужване.

  

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 08.09.2012 г. със самолет PZL-104 Wilga 35А, регистрационни знаци LZ-PTB, експлоатиран от пилот собственик, при излитане от несертифицирана летателна площадка Шумен.

Окончателен доклад (2.27 MB) 

На 08.09.2012 в 9:33 h, местно време, самолет PZL-104, рег. знаци LZ-PTB, частен, излита от несертифицирана летателна площадка Шумен с четири човека на борда (пилот и трима пътника) за извършване на развлекателен полет. Непосредствено след излитането самолетът се срива и удря земната повърхност. При удара самолетът се разрушава. Пилотът и един от пътниците, седял на предна седалка, са получили сериозни наранявания, останалите пътници са невредими. 

  

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 23.05.2012 г. със самолет Z - 37A, регистрационни знаци LZ-BCB, експлоатиран от авиационен оператор „Eр Зодиак” ЕООД, в полет при изпълнение на пръскане на есенници

Окончателен доклад (1002.78 KB)

На 23.05.2012 г. самолет Z-37А, рег. знаци LZ-BCB, на авиационен оператор „Ер Зодиак” ЕООД, извършва полети за авиохимически работи – пръскане с фунгициди. При изпълнение на пети полет за деня, на работна височина, самолетът закача проводници за ниско напрежение. В резултат на удара е разрушен вертикалният стабилизатор. Командирът на ВС успява да стабилизира самолета и да го приземи без допълнителни повреди на базовото летище на оператора – не сертифицирана летателна площадка Шумен. Командирът нe е получил наранявания. Щетите по ВС са свързани с разрушаване на вертикалния стабилизатор. От съприкосновението на ВС с проводниците е настъпило прекъсване на електрическото напрежение.

  

LZ-DIN

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 02.02.2012 г. със самолет Cessna 525, регистрационни знаци LZ-DIN, експлоатиран от авиационен оператор „Венид Еър” ЕООД, при рулиране на летище София.

Окончателен доклад (388.31 KB)

Приложение(2.02 MB)

Към 09:33 h на 02.02.2012 г. на летище София при рулиране самолет Сessna 525, рег. знаци LZ-DIN, експлоатиран от АО „Венид Eър”, при напускане на стоянка № 36, където е паркиран, за рулиране до изпълнителния старт, удря с крило паркираният на съседната стоянка № 35 самолет DA 42, рег. знаци LZ-ASH. Екипажът прекратява изпълнението на планирания полет поради получени повреди на самолета. Намиращите се на борда двама пътника и екипажът не са получили наранявания.

  

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed