Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
2013


ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 12.11.2013 г. със самолет TL-2000 Sting Carbon, регистрационни знаци LZ-DRI, експлоатиран от пилот собственик, при изпълнение на полет по кръга на летище Граф Игнатиево.

Окончателен доклад (615.32 KB)

На 12.11.2013 г. самолет TL-2000 Sting, регистрационни знаци LZ-DRI, излита от военно летище „Граф Игнатиево”, област Пловдив, за изпълнение на полет по кръга с пътник на борда. На етапа на кацане е допуснато грубо кацане и опиране на ПИК първо с опашната пета, а впоследствие и с основните и носовата стойка. В резултат на грубото кацане, се разрушават носовата и лявата основна стойка на колесника, лопатите на витлото в резултат от съприкосновението им с повърхността на ПИК, а самолетът се завърта надясно и спира. Самолетът се установява на пистата в курс, обратен на курса за кацане. Пилотът и пътникът не са получили наранявания и напускат самолета самостоятелно. Самолетът е получил значителни повреди.

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 11.06.2013 г. с вертолет Robinson R-44 Raven I, регистрационни знаци LZ-HAS, експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд Варна” ООД, при изпълнение на полет за авиационно-химически работи.

Окончателен доклад (9.42 MB)

На 11.06.2013 г. вертолет Robinson R-44, рег. знаци LZ-HAS, излита от временна летателна площадка край с. Червен, обл. Русе, за изпълнение на полет за авиационно-химически работи. В хода на изпълнение на полета, на работна височина и скорост над обработваемия участък, по сведения на пилота, силовата установка на вертолета частично губи мощност. Вертолетът успява да прелети над разположен до обработваемия участък път и пада в намираща се в съседство нива. Вертолетът получава тежки повреди. Пилотът не е получил наранявания.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на сериозен инцидент, възникнал на 23.07.2013 г. с вертолет ENSTROM 480B, рег. знаци LZ–VIS, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна Еър” ЕООД, при извършване на авиохимическа работа.

Окончателен доклад (1.24 MB)

На 23.07.2013 г. вертолет Enstrom 480B, рег. знаци  LZ-VIS, експлоатиран от авиационен оператор „Фортуна Еър”, изпълнява втори полет за деня и първи за авиационно-химическа работа. При изпълнение на подход за заемане на работна височина в снижение за пръскане,  вертолетът се блъска в електрически проводници, скъсва ги и ВС получава повреди. КВС прекратява полета за АХР и се отправя за кацане на временна летателна площадка „Дъбован”, община Гулянци, област Плевен. КВС приземява ВС на временната летателната площадка без допълнителни повреди.

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

от

разследване на авиационно произшествие, реализирано на 20.05.2013 г. със самолет PZL М-18A, регистрационни знаци LZ-КЕА, експлоатиран от авиационен оператор EТ „Кентавър – Елизар Атанасов”, при изпълнение на полет за авиохимически работи.

Окончателен доклад (3.05 MB)

На 20.05.2012 г. cамолет PZL М-18А, рег. знаци LZ-КЕА, експлоатиран от авиационен оператор ЕТ „Кентавър – Елизар Атанасов”, извършва полети за авиохимически работи – пръскане с инсектициди. При изпълнение на осми полет за деня, малко след отлепване от ПИК, ВС започва да губи височина и опира с колесника си в нива, намираща се след пистата, в курса за излитане. Без да спира в нивата, КВС продължава излитането и опитва да набере височина с цел да прелети над приближаващи препятствия (дървета от запустяла овощна градина). КВС не  успява да набере необходимата височина и самолетът се сблъсква с препятствие (дърво), след което пада в овощната градина. Самолетът е получил значителни повреди. КВС не е получил наранявания.

Въздушен транспорт
Главна дирекция "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Специализирано звено за разследване на авиационни събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Права на пасажерите

Специализирано звено за разследване на авиационни събития

Участие на представител на СЗРАС в заседание на Комитета по авиационна безопасност на Европейската Комисия
България стана член на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed