Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море. 13.08.2015

1st Deliverable - D1, Current State Analysis and Long-Term Forecast (7.1 MB)

2nd Deliverable - D2, Design of the Sea2Sea Corridor (8.46 MB)

3rd. Deliverable, Definition of Major Building Blocks for full Impementation of the “Sea2Sea” Corridor (2.56 MB)

4th Deliverable, Establishment of the “Sea2Sea” Governance Framework (1.68 MB)

Deliverable d.5.1: Development of a Communication Strategy for the Engagement of All Interested Parties and Raising of Public Awareness (1.88 MB)

 


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Политики

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа

Маркоиздаване

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed