Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Първан Русинов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Интернет ще спаси селото

 

в. Телеграф - 13 стр., 13 януари 2010 г., автор на интервюто:Деян ДЯНКОВ

- Г-н Русинов, има ли шанс България да не успее да защити най-желания за нас домейн ".бг"?

- Националният адрес на кирилица в интернет пространството е възможност повече хора да ползват световната виртуална мрежа за общуване и бизнес. В този смисъл работата за регистриране и управляване на домейн на кирилица не е свързана с проблеми, а с постигане на обществен консенсус. Държавата за първи път по категоричен начин определя ефективното управление на интернет ресурсите като свой приоритет. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията стартира обществено допитване за име на бъдещия домейн на кирилица и за нагласите на какви стандарти и условия трябва да отговаря домейнът. Интересът към анкетите беше много важен за нас, защото поставя началото на национален консенсус, въз основа на който правителството ще вземе своето решение. Процедурата по подаване на документи в Международната организация за интернет имената и адресите (IСАNN) за получаване на домейни на азбуки, различни от латиницата, стартира официално на 16 ноември 2009 г. Тъй като вече имаме индикации, че символите ,,.бг" може и да не получат одобрение от ICANN поради визуална прилика с домейна на Бразилия, ".br", чрез анкетите търсим и друго име, което да заявим в случай на отказ. Министерството събра всички заинтересовани от процеса организации на дискусия в помощ на политиката по управление на новия домейн.

- В такъв случай какви други домейни се обсъждат като подходящи за България?

- Ние предложихме два примерни варианта в анкетата, публикувана на нашия уебсайт, които са съобразени с новите изисквания на IСАNN. Оставихме възможност и за други предложения. Освен гласувалите за фиксираните предложения „бгр" и „България", има много хора, които са предложили други символи. Участниците в анкетата наистина се вълнуват от този въпрос и не подхождат формално. Използвали са доста съчетания от букви на кирилица и почти всички от тях се свързват с българската идентичност. Такива са ".бул", ".бъл", ".бя" и други.

- Новото управление издигна като приоритет изграждането на високоскоростна интернет мрежа в страната? По какъв критерий ще се избират населените места?

- Критериите за избор на населени места се разработват от широк кръг експерти, включително и от браншови организации. В този смисъл очаквам те да бъдат обективни. Най-общо принципът е да се избират населени места с икономически и социален потенциал, в които няма съществено покритие, осигурено от надеждна мрежа, осигуряваща скорост над 1 мегабит в секунда. В анализа ще бъде използвана и класификация на Европейската комисия.

- Каква възвръщаемост могат да очакват инвеститорите в тази мрежа?

- Първо не трябва да се забравя, че проектът ще се финансира на 50% от оперативна програма "Регионално развитие"на Европейския съюз. От друга страна, участие в работната група ще вземат и представители на бизнеса, което е някакъв вид гаранция, че ще бъде защитен интересът и на инвеститорите.

- Как ще стимулирате гражданите да купуват компютри, при положение че в малките населени места много домакинства не разполагат с такива? Нали говорим за 100% покритие до 2013 г.?

- До този момент пазарът сам е намирал ценови нива,изгодни и за продавачите, и за потребителите. Свидетели сме на непрекъснат спад на цените на базовите компютърни конфигурации. Хората биха били склонни да инвестират и работят от своето селище за организация или компания в друг град, а защо не и в друга държава. В същото време ще продължат да живеят в дома си и ще запазят приятелите си. Така разчитаме да спре обезлюдяването на малките селища. А що се отнася до 100-процентовото покритие - тук става дума за възможности. Предвиждаме към 2013 година в 100 процента от населените места да има възможност за използване бърз интернет. Не сме имали предвид широколентовия достъп да влезе във всеки дом до 2013 година. Противното е реалистично единствено за държави с лесна за покриване територия или със значителни бюджетни излишъци.

- Електронното управление също ви е приоритет. Какви нови услуги ще предложите на гражданите през 2010 г.?

- Предстои в началото на 2010 г. тестово стартиране на платформата за интегрирано предоставяне на услуги на електронното управление. Постепенно ще развиваме основните й елементи до края на 2010 г.- единния портал, средата за обмен на документи, електронното плащане на административни услуги. Предвижда се интегриране към платформата на около 120 електронни услуги до края на 2010 г. Между тях са кандидатстването на работодатели в Агенция по заетостта за сключване на договор за финансиране при наемане на безработни, корабният регистър към министерство на транспорта, справки от НОИ за пенсии и добавки, предоставяне на документация за индустриална собственост, предварително проучване на търговски марки за България и Европейската общност.

- Зарекохте се да намалите бройката на комисарите в Комисията за регулиране на съобщенията. Докъде стигнахте с тази задача?

- Предложените от МТИТС изменения в Закона за електронните съобщения бяха одобрени от Министерския съвет. Предстои текстовете да бъдат приети от Народното събрание. Знаете, че ние не предлагаме самоцелно тези промени, а с оглед решение на правителството за всеобхватно оптимизиране на състава на регулаторните органи. В конкретния случай идеята е да бъде възстановен нарушеният модел на дейност на регулатора, да бъде премахнат излишно раздутият състав на КРС и да бъде запазена независимостта на комисията. Целта е от сегашните девет комисарите да станат отново пет.

- И сега за цифрови-зацията на телевизиите и радиата. Около 100 лв. ще струва една приставка за аналогов телевизор, за да може да приема цифров сигнал. Как ще компенсирате по-уязвимите социални прослойки?

- Механизмът ще бъде разработен с участието на експерти от държавни ведомства и браншови организации. Както по останалите въпроси от голям обществен и социален интерес министерството и тук ще търси широка подкрепа. Едва ли ще бъдат намерени лесни решения в условията на продължаваща финансова криза, но сме убедени, че най-малко гражданите в неравностойно положение ще бъдат подпомогнати.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Интервюта

Александър Цветков: Съкращенията в железниците са неизбежни
Камен Кичев, зам-министър на транспорта: Ако ще пътувате към Западна Европа, изчакайте още 2 - 3 дни
Александър Цветков, министър на транспорта: Новият контейнерен терминал остава на "Максуда"

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed